Kompetansepluss fagopplæring 2024

Kompetansepluss fagopplæring 2024.

Ønsker din virksomhet å gi bedre kompetanse til noen av medarbeiderne?

Kompetansepluss Fagopplæring kan tilby kurs til ansatte som på sikt ønsker fagbrev.

 Da kan kompetansepluss fagopplæring være en god mulighet.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som er fullfinansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir), og gir opplæring av ansatte i en bedrift. Lovra Academy kan tilby kurs, stasjonært i Stavangerområdet, samt online undervisning i grunnleggende ferdigheter i både lesing, skriving, data og hverdagsmatematikk knyttet til fagfeltet. I samarbeid med Fagnorsk kan vi tilby både fagekspertise, undervisningsmateriell og   norskopplæring, og også sammen med andre aktuelle lærere som har fagkompetanse og undervisningserfaring.

Opplæringen skal bidra til at voksne får økt kompetanse for å mestre krav til omstilling i arbeidslivet og i din virksomhet.  Kompetansepluss fagopplæring kombinerer opplæring i grunnleggende ferdigheter med fagopplæring, slik at deltakerne blir bedre rustet til å ta fagbrev som praksiskandidater. Dette gir økt selvtillit til deltakerne på kurs, og ikke minst, økt mestringsfølelse i jobben. Opplæringen vil bidra til at deltakerne står sterkere og kan få mer varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetansepluss fagopplæring

 • Gjennom Kompetansepluss fagopplæring kan ansatte som ønsker fagbrev som praksiskandidat få inntil 200 timers kurs for å forberede seg til fagprøven.
 • Gjennom kurset får de en kombinasjon av fagopplæring innen aktuelt fagområde og opplæring i grunnleggende ferdigheter knyttet opp mot fagopplæringen.
 • Deltakerne må ta en teorieksamen før de går opp til fagprøven. Deltakerne melder seg selv opp til sin respektive fylkeskommune for å ta teorieksamen.
 • Fagbrev som praksiskandidat er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan ta fagbrev uten videregående opplæring.
 • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområde. Det innebærer at de har nok praksis og mye kompetanse i faget, i forkant av å ta fagbrevet. Deltakere som har fire års praksis innen fagfeltet før oppstart kan passe fint for denne ordningen.
 • Lovra Academy kartlegger ansattes behov sammen med arbeidsgiver
 • Arbeidsgiver, gjerne sammen med Lovra Academy, informerer og motiverer ansatte til å delta i opplæring
 • Arbeidsgiver og Lovra Academy skriver samarbeidsavtale for aktuelle kurs
 • Vi søker om midler til gjennomføring av kurs
 • Tildeling foretas av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir)
 • Dersom deres virksomhet ønsker å delta i dette prosjektet, vil vi iverksette en plan for gjennomføring av kurs. Det kreves en egenandel av virksomheten som for eksempel innkjøp av bøker vi vil bruke på kurset og bidrag med lønn under kurstiden.

Hvorfor er det viktig å ha fagbrev

Norge og resten av verden er i endring og arbeidslivet endrer seg gjennom globalisering, teknologisk utvikling og endrede behov for kompetanse. Dette merkes også for de som jobber i tradisjonelle yrker.

Det er et stort behov for faglært arbeidskraft i Norge og derfor satses det nå på å gi ansatte i forskjellige virksomheter en mulighet for å ta fagbrev som privatist. Det kommer stadig nye kompetansekrav og det er en hurtig omstilling i arbeidslivet. Ved at flere tar fagbrev vil både arbeidsgiver og arbeidstaker stå sterkere rustet til å håndtere omstillinger, og bedriften vil få stabile arbeidstakere med riktig kompetanse.

Søknadsfrist: 13 mars, 2024

Home
0