B1

B1

Vårt B1-norskurs tar 60 timer og er ment for studenter som allerede har en grunnleggende forståelse av norsk. Målet med kurset er å forbedre deltakernes språkferdigheter innen en rekke felt, som lesing, skriving, lytting og muntlig kommunikasjon. Kurset vil konsentrere seg om å forbedre grammatikkferdighetene, utvide ordforrådet og øke språkforståelsen på et mer avansert nivå ved å bruke en mangfoldig tilnærming og en rekke undervisningsmetoder.

Mer kompliserte dagliglivssituasjoner, kulturelle elementer og en bedre forståelse av språket og samfunnet i Norge vil være blant emnene som vil bli diskutert. Ved avslutning av kurset forventes deltakerne å ha ferdigheter i kommunikasjon på en mer avansert måte, evne til å forstå detaljerte tekster og evne til å uttrykke seg på en forståelig og sammenhengende måte om en rekke emner. I tillegg vil deltakerne kunne delta på en mer selvstendig måte i diskusjoner og presentasjoner på norsk.

Home
0