Yrkesrettet norskopplæring

Yrkesrettet norskopplæring

Velkommen til våre yrkesrettede norskkurs, skreddersydd for studenter som allerede har en grunnleggende forståelse av norsk, men ønsker å målrette språket mot sitt yrkesmål. Målet med kurset er å styrke deltakernes språkkompetanse innenfor ulike yrkesfaglige områder, med fokus på lesing, skriving, lytting og muntlig kommunikasjon i arbeidssammenheng.

Kurset vil være interaktivt og engasjerende, og vi vil invitere gjesteforelesere fra bransjen for å gi innsikt og kunnskap direkte fra feltet. Vi vil også legge vekt på å forberede deltakerne til arbeidsgiver- og kundekontakt fra bransjen, slik at de kan kommunisere effektivt og profesjonelt i arbeidssituasjoner.

Vi har høy fokus på praktisk øvelse, og vi vil legge til rette for autentiske situasjoner der deltakerne kan praktisere sine språkferdigheter i virkelige arbeidssituasjoner. Dette gir en unik mulighet til å få erfaring med å bruke norsk i det daglige arbeidet, samtidig som det gir verdifulle ferdigheter og selvtillit i arbeidslivet.

  • Salg og service norsk: For de som arbeider innenfor salgs- og servicebransjen, med fokus på effektiv kommunikasjon med kunder og kolleger.
  • Helsenorsk for helsefagarbeidere: Retter seg mot helsepersonell og fokuserer på språk og terminologi knyttet til helsefaglige situasjoner.
  • Søm og tekstil norsk: Designet for de som ønsker å kommunisere med kunder innenfor søm og tekstil, med vekt på teknisk terminologi og kundeinteraksjon.
Søm og tekstil norsk

Søm og tekstil norsk

Startdato: 11.06.2024

Sluttdato: 06.07.2024

Varighet: 80 timer
Sjekk ut våre kurs
Salg og service norsk

Salg og service norsk

Startdato: 15.04.2024

Sluttdato: 10.06.2024

Varighet: 80 timer
Sjekk ut våre kurs
Home
0