Karriereveiledning

Dette intensive tre-dagers kurset er dedikert til å utvikle en overbevisende CV og forbedre dine presentasjonsevner i søknader og intervjuer. Med veiledning fra en erfaren karriereveileder vil deltakerne få inngående kunnskap om CV-struktur, nøkkelkvalifikasjoner og hvordan man best fremhever ens spisskompetanse og unike egenskaper.

Kursets hovedpunkter inkluderer:

  • CV-utvikling: Gjennom interaktiv veiledning vil deltakerne lære å strukturere og utforme en effektiv CV som skiller seg ut blant andre. Det legges vekt på å fremheve nøkkelkvalifikasjoner og ferdigheter som reflekterer deltakerens kompetanse.
  • Presentasjon i søknader: Kurset vil gi innsikt i hvordan man best formulerer en søknad som skaper et sterkt førsteinntrykk og fremhever deltakerens ferdigheter og erfaringer på en overbevisende måte.
  • Intervjuforberedelser: Deltakerne vil få verdifulle tips og praksisøvelser for å mestre intervjuer. Karriereveilederen vil gi råd om hvordan man kan presentere seg på en profesjonell og tillitsvekkende måte.

Kursets mål:

Ved slutten av kurset vil deltakerne sitte igjen med en velstrukturert CV som tydelig fremhever deres nøkkelkvalifikasjoner og styrker. I tillegg vil de ha fått verdifull innsikt i hvordan de best kan presentere seg i søknader og under intervjuer, og være bedre rustet til å søke og fremme sin karriere.

Dette kurset er ideelt for de som ønsker å forbedre sin CV og utvikle profesjonelle ferdigheter som er avgjørende for å lykkes i jobbsøkingsprosessen.

Hjem
0