Online

A2 Online

Dette A2-norskkurset tilbys online med en varighet på 60 timer. Kurset er designet for studenter som allerede har grunnleggende kunnskap i norsk og ønsker å utvide sine språkferdigheter videre. Gjennom en digital plattform vil kurset utforske mer komplekse språkstrukturer, øke ordforrådet og fokusere på å utvikle språkferdigheter innenfor lesing, skriving, lytting og muntlig kommunikasjon. Emnene vil omfatte en bredere rekkevidde av situasjoner og temaer for å forbedre deltakernes forståelse og evne til å kommunisere på norsk. Kurset vil også omfatte dypere grammatikk og kulturell innsikt for å gi deltakerne et solid fundament for å kunne uttrykke seg mer komplekst og utforske mer av det norske språket og samfunnet.

Hjem
0