Klasserom

A2 Klasserom

Vår A2-norskurs tilbys over en periode på 60 timer og er skreddersydd for studenter som allerede har grunnleggende kjennskap til norsk. Kurset har som mål å styrke og utvide deltakernes språkkunnskaper innenfor ulike områder som lesing, skriving, lytting og muntlig kommunikasjon. Gjennom en variert tilnærming og ulike undervisningsmetoder vil kurset fokusere på å utvide vokabularet, forbedre grammatikkforståelsen og øke språkforståelsen. Emner som diskuteres vil være relatert til dagliglivssituasjoner, kulturelle temaer og en mer dyptgående forståelse av norsk språk og samfunn. Ved fullføring av kurset forventes det at deltakerne kan kommunisere på en enklere måte, forstå hovedinnholdet i klare tekster og uttrykke seg om kjente emner på en sammenhengende måte.

Hjem
0