Kompetansepluss

Kompetansepluss

Lovra Academy er godkjent tilbyder av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å kunne tilby norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Les mer om kompetansepluss- arbeid her:

https://hkdir.no/programmer-og-tilskuddsordninger/kompetansepluss

Hva er Kompetanse Pluss?

Kompetansepluss- arbeid gir bedrifter påfyll av kompetanse. Trenger din bedrift påfyll av kompetanse? Kompetansepluss- arbeid er en offentlig tilskuddsordning som gir bedrifter mulighet til å få skreddersydde kurs som er tilpasset bedriftens behov. Målgruppen for kursene er voksne med lav formell kompetanse eller personer som av ulike grunner ikke bruker den utdannelsen de har fra hjemlandet. Dette skal igjen bidra til at de får nødvendig opplæring til å mestre krav og omstilling i et stadig tøffere arbeidsliv. Bedrifter og frivillige organisasjoner i alle bransjer kan søke om kurs gjennom Lovra Academy.

Dette kan det søkes om:

 • Lesing
 • Skriving
 • Regning
 • Digitale ferdigheter
 • Muntlig kommunikasjon
 • Norsk
 • Samisk

Slik fungerer Kompetanse Pluss

For å kunne søke kurs må bedriften ha fra 5 eller flere ansatte som er innenfor målgruppen. Lovra Academy som er tilbyder må da kartlegge disse for å vite hva vi skal søke om. I forkant av søknadsprosessen vil vi sammen finne ut behovene deltakerne og bedriften har for å sette sammen riktige kurs med god nytteverdi.

Dersom deres bedrift blir tildelt kurs, vil vi sammen med dere utarbeide en kursplan som vil fungere som en opplæringsplan gjennom kurset. Alle pedagoger som jobber for Lovra Academy vil til enhver tid være oppdatert i utdanning som Kompetanse Norge krever. Det er nødvendig for at man skal kunne tilrettelegge og utføre kurset i tråd med Kompetanse Norge sine vedtekter.

Det har vist seg over mange år at kompetansehevende tiltak gir mange positive effekter og det er dokumentert at kurs gjennom Kompetansepluss på arbeidsplassen fører til at:

 • Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev/fagopplæring.
 • Færre feil og mindre svinn.
 • Bedre rapportering.
 • Bedre forståelse av instrukser og rutiner.
 • Smidigere drift.
 • Bedre kundeservice.
 • Folk som står utenfor arbeidslivet styrker sine muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Dette kan vi gjøre:

Lovra Academy vil gjennomføre og ferdigstille alle søknadsdokumenter. Vi har det hele og fulle ansvaret for at kursene blir gjennomført, og vi har løpende kontakt med Kompetanse Norge i hele kursperioden.

Kursene gjennomføres enten ved at det er digital undervisning via Zoom eller Teams, eller at lærer kommer til bedriften og har et fysisk kurs. Vi vil strekke oss så langt som mulig for å etterkomme bedriften og deltakernes ønsker.

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker kompetanseheving for deres ansatte og bedrift, så tar vi et hyggelig møte.

Play Video about Kompetansepluss
Play Video about Kompetansepluss
Hjem
0