A1

A1

Dette A1-norskkurset tilbys i klasseromsformat eller online og strekker seg over 60 timer. Kurset er designet for nybegynnere og tar sikte på å introdusere grunnleggende norskkunnskaper for daglig kommunikasjon. Gjennom varierte undervisningsmetoder og interaktive øvelser vil deltakerne lære essensielle ordforråd, setningsstrukturer og praktiske språkferdigheter som er relevante for hverdagslige situasjoner. Kurset dekker grunnleggende grammatikk, muntlig kommunikasjon, leseforståelse og en introduksjon til norsk kultur. Ved slutten av kurset vil deltakerne være i stand til å forstå og bruke enkle setninger og uttrykk i ulike kontekster

Hjem
0