Norskopplæring

Velkommen til norskopplæring

Språk er nøkkelen til integrering i det norske samfunnet. Våre norskkurs har fokus på interaktiv og språkfremmende aktiviteter i undervisningen.

Godkjent tilbyder av norskopplæring

Lovra Academy er godkjent tilbyder av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å kunne tilby norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

A1 klasserom

A1

A2

Classroom

B1

Hjem
0