A2 Online

0.00 kr

Startdato: 3. apr. 2024 | Sluttdato: 06. juni 2024

Varighet: 60 hours

Mandag og onsdag | Tidspunkt 17:30 – 19:30

Maks deltakere: 25

29 på lager

Kategori:

Dette A2-norskkurset tilbys online med en varighet på 60 timer. Kurset er designet for studenter som allerede har grunnleggende kunnskap i norsk og ønsker å utvide sine språkferdigheter videre. Gjennom en digital plattform vil kurset utforske mer komplekse språkstrukturer, øke ordforrådet og fokusere på å utvikle språkferdigheter innenfor lesing, skriving, lytting og muntlig kommunikasjon. Emnene vil omfatte en bredere rekkevidde av situasjoner og temaer for å forbedre deltakernes forståelse og evne til å kommunisere på norsk. Kurset vil også omfatte dypere grammatikk og kulturell innsikt for å gi deltakerne et solid fundament for å kunne uttrykke seg mer komplekst og utforske mer av det norske språket og samfunnet.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A2 Online”